Zorgplicht

Heuvelrug_Leerlingen_Ontwikkelperspectiefplan_zorgplicht_Content
VSO Heuvelrug College is verplicht om een meldcode te gebruiken als wij huiselijk geweld en kindermishandeling vermoeden. Ook kan de school een schoolarts inschakelen als een leerling vaak ziek is, of als we ons zorgen maken over zijn of haar gezondheid.

We staan in voortdurend contact met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar voert regelmatig preventieve gesprekken met leerlingen op school om schooluitval te voorkomen.

Meer informatie over VSO Heuvelrug College?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 779 35 11

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier