Missie en visie

Heuvelrug_Onderwijs_De-school_Missie-en-visie_Content

Missie

Iedere leerling is uniek in wie hij is, hoe hij is, wat hij meemaakt en wat hij wil. Wij baseren ons werk op deze overtuiging. Ouders en leerling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kiezen voor een positieve benadering en begeleiding met een duurzaam effect. Het gewone leven is hierbij ons referentiekader. Wij bieden onze leerlingen trajecten in een veilige, gestructureerde omgeving. Daarbinnen kunnen ze oefenen met de nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid of dagbesteding.

Zo investeren we in de leefbaarheid van de (lokale) samenleving. Onderwijs is een belangrijke bouwsteen in deze trajecten, in combinatie met verblijf, behandeling en/of begeleiding. Het is onze doelstelling om alle leerlingen die resultaten te laten behalen die vooraf zijn afgesproken. We willen dat ze een goede plek vinden in de maatschappij en naar vermogen kunnen meedoen, bijvoorbeeld in:

  • een betaalde baan op vooraf afgesproken niveau;
  • dagbesteding.

Visie

Pluryn wil bijdragen aan een optimaal resultaat voor alle leerlingen op basis van cognitieve mogelijkheden en gedragsmatige vaardigheden. Dat resultaat moet passen bij het niveau en de ambitie van de leerling. Waar nodig bieden we specifiek onderwijs aan deze jongeren, ter aanvulling op het werk van anderen.

Meer informatie over VSO Heuvelrug College?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 779 35 11

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier