Pedagogisch klimaat

Heuvelrug_Lesaanbod_Pedagogisch-klimaat_Content

Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Kenmerkend voor onze leerlingen is de combinatie van een verstandelijke beperking met een psychiatrische problematiek. VSO Heuvelrug College wil dat zij zich in en rondom de school zo veilig mogelijk voelen. Om dat te bewerkstelligen treft VSO Heuvelrug College een aantal extra maatregelen:

  • Voor klassen die vragen om extra ondersteuning werken we met een pedagogisch hulpverlener/ondersteuner.
  • Alle medewerkers krijgen een weerbaarheidstraining, waardoor zij zijn opgeleid in het omgaan met stressvolle situaties.
  • We werken via verschillende methoden ook aan de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen.
  • We besteden veel aandacht aan respect voor elkaar. Daarnaast hanteren we een anti-pestprotocol en nemen we structurele maatregelen om pesten te voorkomen.
  • Er bestaan duidelijke schoolregels om een veilig schoolklimaat te realiseren.

De regels vindt u hier.


Meer informatie over VSO Heuvelrug College?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 779 35 11

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier