Protocollen

VSO Heuvelrug College doet er alles aan om kwalitatief goed onderwijs te bieden binnen een veilige omgeving. Toch kan het gebeuren dat u als ouder/vertegenwoordiger een klacht heeft. Wij willen dat graag samen met u oplossen. Wij vragen u om in eerste instantie in gesprek te gaan met de leerkracht of de locatieleider.

Ook kunt u uw zorg of klacht bespreken met de algemeen directeur van onderwijs. Lukt het niet om de klacht intern via de leerkracht of de directie af te handelen? Of is dat niet wenselijk? Dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van de Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS), waarbij Intermetzo is aangesloten.

Landelijke Klachtencommissie VBS/LKC
Bezuidenhoutseweg 225
2594 AM Den Haag
Telefoon: (070) 331 52 52

Ontvangt de leerling naast onderwijs ook residentiële zorg en/of behandeling? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie die verbonden is aan Intermetzo:

De secretaris van de klachtencommissie van Intermetzo
Postbus 94
7200 AB Zutphen

Meer informatie over VSO Heuvelrug College?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 779 35 11

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier