Medezeggenschapsraad

Heuvelrug_OudersVerzorgers_Praktische-zaken_Medezeggenschapsraad_Content

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin kunnen ouders en medewerkers van de school invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR informatie-, advies- of instemmingsrecht.
 
Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • het schoolplan
  • het financieel beleid
  • veiligheid en gezondheid op school.

De leden van de MR worden gekozen uit kandidaten die zich hebben aangemeld. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen.
 
Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden of nadere informatie opvragen bij Ed Eurlings, voorzitter van de MR, via: eeurlings@intermetzo.nl.Meer informatie over VSO Heuvelrug College?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 779 35 11

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier