Schoolregels

Om een veilig schoolklimaat te realiseren worden er schoolregels gehanteerd. De schoolregels zijn met, en voor, de leerlingen geschreven.

Gebruik mobiele telefoon

Om iedere leerling de kans te geven zich goed te kunnen concentreren tijdens de lessen en zich niet af te laten leiden, zijn er spelregels over het gebruik van de mobiele telefoon op onze school. De regels zijn niet streng, maar wel klip en klaar.

 • De leerling bergt de mobiele telefoon tijdens de lessen (aanwezigheid in het klaslokaal) op. Hij of zij is zelf verantwoordelijk voor een veilige plek. Is die er niet, dan zorgt de leerkracht daarvoor.
 • Alleen na overleg met de leerkracht mag de telefoon in de klas gebruikt worden voor een educatief doel (zoals Google, Wikipedia of het gebruik als rekenmachine).
 • De mobiele telefoon staat altijd op ‘stil’ tijdens aanwezigheid in de klas.
 • In overleg met ouders/verzorgers en de leerkracht, is het toegestaan de telefoon te gebruiken voor het luisteren naar muziek tijdens zelfstandig werken.
 • Fotograferen en filmen met de mobiele telefoon is nergens toegestaan op het hele schoolterrein, ook niet tijdens de pauzes, tenzij een docent daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.
 • Voor schooltijd (8.45 uur), tijdens de middagpauze en na schooltijd, mag de mobiele telefoon gebruikt worden.
 • Wanneer een leerling zich niet aan deze regels houdt, wordt de mobiele telefoon ingenomen door de leerkracht voor zo lang als die dat nodig acht. Wij adviseren onze leerlingen niet onnodig waardevolle eigendommen mee naar school te nemen (geld, mobiele telefoon, een mp3/4-speler, een spelcomputer, enzovoort). De school is niet verantwoordelijk voor zulke eigendommen.

Wij dragen passende kleding

 • Voor alle medewerkers, stagiaires en leerlingen op school gelden bepaalde afspraken ten aanzien van passende kleding.
 • Alle leerlingen zijn verplicht om tijdens de gymles door de school goedgekeurde gymkleding en sportschoenen te dragen.
 • In sommige klassen wordt gewerkt met machines en gereedschappen. Daarom moeten leerlingen passende en veilige kleding dragen.
 • Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie en spreken elkaar, en de leerlingen, hierop aan.
 • Kleding mag niet seksueel uitdagend zijn.
 • Vuile of kapotte kleding is niet gewenst. Indien mogelijk wordt aan de betrokken medewerker of leerling gevraagd om direct schone of hele kleding aan te doen.
 • We accepteren geen kleding met druggerelateerde, discriminerende en/of seksueel getinte afbeeldingen of teksten. Dat geldt ook voor kleding met een agressieve uitstraling en voor legerkleding.

We hebben respect voor elkaar

We hebben respect voor onszelf en onze omgeving. We vinden het dus ook belangrijk dat iedereen met respect behandeld wordt. Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken en gaat zorgvuldig om met de eigendommen van anderen en van de school. We praten rustig en netjes tegen elkaar.

Iedereen mag zijn eigen mening duidelijk maken. Maar we houden ons wel aan de wettelijke afspraken die in Nederland zijn gemaakt: we discrimineren niet en dagen de ander niet uit. We houden daarmee rekening bij wat we zeggen of schrijven. Twijfels – over je eigen mening of die van een ander – kun je op het Heuvelrug College altijd in vertrouwen bespreken met de mentor.

Het Heuvelrug College is een rook- en alcoholvrije school. In school, en op het terrein eromheen, roken we dus niet en drinken we ook geen alcohol. Drugs en alcohol zijn ook verboden op school en op het terrein. Wie hierin handelt, kan rekenen op verwijdering van school. Bovendien schakelen we dan de politie in.

We hanteren het motto: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wenst te worden’.


Meer informatie over VSO Heuvelrug College?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 779 35 11

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier