Proclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan VSO Heuvelrug College niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt VSO Heuvelrug  geen enkele aansprakelijkheid College

Op deze site staan links naar externe websites. VSO Heuvelrug College is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van VSO Heuvelrug College en op het VSO Heuvelrug College -logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VSO Heuvelrug College.

Op andere sites linken naar pagina’s van de VSO Heuvelrug College -site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van VSO Heuvelrug College niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat VSO Heuvelrug  toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@vsoheuvelrugcollege.nl.

Proclaimer